Öncelikli Alanlarımız

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN
 ÇÖZÜMÜ

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını destekler.

HASTALIKLARIN ÖNLEMESİ
VE TEDAVİSİ

Sağlığımız her şeydir. Oysa dünyadaki 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine erişemez.

SU , SANİTASYON VE HİJYEN

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri.

TEMEL EĞİTİM VE OKURYAZARLIK

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17’sine denk

EKONOMİK VE TOPLUMSAL GELİŞİM

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.

ÇEVREYİ KORUMA VE DESTEKLEME

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.  Amacımız bu ortamı sağlıklı bir şekilde korumak ve desteklemektir.