Rotaract

ROTARACT NEDİR?

              Rotaract, üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için genç kız ve erkeklere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Barış” tır.

ROTARACT AMAÇLARI NELERDİR?

              Rotaract kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası anlayışın gelişmesini hedefleyen evrensel çabanın bir parçasıdır. Bu çaba, toplum düzeyinde başlar ve sonu yoktur. Rotaractların Uluslararası Rotary (UR) ve Rotary Vakfı`nın bir çok olanağından yararlanabilirler. UR, Rotaract kulüplerinin gelişimi için yönetimsel destek sağlar.

1. Gençlerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek,
2. Yararlı her türlü uğraşı topluma hizmet fırsatı olarak değerlendirmek ve bunun gereğini kabul etmek,
3. Ahlaki standartları, liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak tanımak, uygulamak ve geliştirmek,
4. Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını, problemlerini ve fırsatlarını daha iyi öğrenmeyi ve anlamayı sağlamak,
5. Topluma daha iyi hizmet için bireysel ve grup çalışması olanakları sağlamak; insanlığa karşı uluslar arası iyi niyet ve anlayışı geliştirmek,
6. Toplumsal hizmeti yerine getirirken ırk, din, meslek farklılığı gözetmemek, din ve politikayı hizmet ideali olarak savunmama.